Żywot Arnošta z Pardubic według Walentego Krautwalda

arnost.jpg

Wszystkim zainteresowanym dziejami Kłodzczyzny polecamy wydane w tym roku przez muzeum nieznane dotychczas źródło, powstałe na początku epoki nowożytnej, a mianowicie biografię Arnošta z Pardubic, napisaną przez pochodzącego z Nysy humanistę – Walentego Krautwalda (1490-1545), notariusza w kancelarii wrocławskiego biskupa Jana Turzona.

Ta ciekawa praca została udostępniona w języku łacińskim i czeskim już w 1997r., dzięki studiom badaczy czeskich nad rękopisem biografii, znajdującym się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. Zdeňka Hledíková i Jana Zachová dokonały wówczas opracowania i tłumaczenia tego dzieła, wydania zaś podjęło się Muzeum Wschodnioczeskie w Pardubicach wraz z pardubickim oddziałem Klubu Historycznego. W oparciu o tę pracę powstało polskie tłumaczenie żywota, mocno związanego z Kłodzkiem i tu spoczywającego Arnošta. Tłumaczenia tekstu łacińskiego dokonał Antoni Misiaszek, wstęp i obszerne przypisy opracował Zdzisław Szczepaniak.

Życie i dorobek tej ważnej dla Czech i Kłodzczyzny postaci są w Polsce raczej mało znane. Inaczej przedstawia się to na ziemi kłodzkiej, gdzie o pierwszym arcybiskupie praskim przez całe wieki doskonale pamiętano. Przybyła tu po 1945 r. ludność polska stosunkowo szybko poznała i zaakceptowała dokonania tej osobowości. Kulminacyjnym momentem były, zorganizowane w latach 2003-2004 przez kłodzkie muzeum, wraz z muzeum w Pardubicach, kilkuletnie obchody mające upamiętnić osobę Arnošta. Przygotowano wówczas bogaty program imprez, zarówno na ziemi kłodzkiej, jak i w Czechach: wystawy, międzynarodową konferencję, konkursy, uroczyste koncerty. Wydano również szereg publikacji mających przybliżyć życie i dorobek tego fundatora i mecenasa sztuki, jak też epokę w której żył i w której tyle dokonał. Do grupy tych materiałów dołączyła teraz wspomniana publikacja. Oddając się lekturze poznamy życie i przymioty ducha arcybiskupa praskiego, który: „...zostawił liczne dowody dobroczynności i szczodrości”, który: „...jaśniał cudami i za życia, i po śmierci” i dzięki któremu: „... wiele dobrego zyskało Królestwo Czeskie z miastem Kłodzkiem i całą okolicą...”.

Jak podkreśla dr Wojciech Mrozowicz, mediewista, zasłużony badacz kroniki kłodzkich augustianów, autor przedmowy do wspomnianego żywota Arnošta: „mieszkańcy Kłodzka i ziemi kłodzkiej otrzymują (...) kolejne cenne źródło ilustrujące przeszłość swojej „ małej ojczyzny” i jednej z najwybitniejszych postaci, która nierozerwalnie wpisała się w jej dzieje – Arnošta z Pardubic”*.

*  Cytaty pochodzą z prezentowanej publikacji – Żywot Arnošta z Pardubic według Walentego Krautwalda, Tłumaczenie Antoni Misiaszek, wstęp i przypisy Zdzisław Szczepaniak, opracowanie redakcyjne Irena Klimaszewska, Kłodzko 2009, ss. 107, 16 tabl.

 

Żywot Arnośta z Pardubic według Walentego Krautwalda. Przekład Antoni Misiaszek, wstęp i przyp. Zdzisław Szczepaniak, red. Irena Klimaszewska. Kłodzko 2009, ss. 128, 15x21 cm.

 

Cena: 15zł