Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej NR 10

Zeszyty 10.jpg

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się dziesiąty tom periodyku  popularno-naukowegoMuzeum, który zgodnie z ustalonym przed laty programem, zawiera materiały zajmujące się szeroko pojętą problematyką regionu kłodzkiego: jego dziejami, rozwojem kulturalnym, zagadnieniami społeczno-gospodarczymi, jak również prezentuje zbiory i dokonania kłodzkiego muzeum.

Na bardzo bogatą treść (ponad 400 stron), składa się blok niepublikowanych dotychczas artykułów, które w kłodzkim muzeum, w sierpniu 2007 r., w formie wystąpień, zaprezentowane zostały podczas konferencji poświęconej twierdzy kłodzkiej. Tu m.in. tłumaczenie kilku źródeł, pochodzących ze zbioru Biblioteki Państwowej w Berlinie, istotnych dla badaczy dziejów kłodzkich fortyfikacji, materiał o oblężeniu twierdzy kłodzkiej w 1807 r. i o komendantach srebrnogórskiej twierdzy z okresu napoleońskiego.W dziale „Artykuły. Materiały” znajdziemy materiał poświęcony budownictwu organowemu w Kłodzku, począwszy od średniowiecza aż po czasy współczesne, a także dziejom organów w kościołach Bystrzycy Kłodzkiej. Na kolejnych stronach można zapoznać się z drugą częścią artykułu dotyczącego początków fotografii na ziemi kłodzkiej, jak również z materiałem o sympatiach politycznych mieszkańców powiatu noworudzkiego i związanych z tym wynikach wyborów do Reichstagu i Sejmu Pruskiego w okresie międzywojennym.

W ramach prezentacji  zbiorów kłodzkiego muzeum obszernie omówiono pozyskane przez muzeum katalogi hut szkła z terenu Kłodzczyzny, dokonano przeglądu pierwszych, powojennych publikacji na temat ziemi kłodzkiej, znajdujących się w zbiorach muzeum, jak również, wydanych w latach 2005-2008 i pozyskanych do zbiorów, publikacji regionalnych. Dalej znajdziemy adnotowaną bibliografię artykułów na temat ziemi kłodzkiej, drukowanych w ciągu minionych 60. lat na łamach Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”. W tomie zamieszczono również sprawozdanie z dokonań muzeum w ciągu ostatnich lat (2005-2008) i kalendarium wybranych wydarzeń społeczno-kulturalnych na terenie Kłodzczyzny. Tradycyjnie kończy „Zeszyty” dział „Nekrologi” prezentujący sylwetki zasłużonych dla Kłodzczyzny postaci.

Mamy nadzieję, że nowo wydany tom „Zeszytów” spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Red. Grzegorz Pisarski, współpraca Irena Klimaszewska, Renata Kuźmińska.
Kłodzko 2009, ss. 400, 17x24 cm.

Cena: 30 zł

ZałącznikRozmiar
zeszyty 10 spis treści cz. 1.jpg666.65 KB
zeszyty 10 spis treści cz. 2.jpg751.16 KB