Stałe

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa ziemi kłodzkiej

Kłodzkie Muzeum niemal od pierwszych miesięcy swojej działalności dokumentowało i gromadziło eksponaty związane z historycznym rozwojem kłodzkiego przemysłu szklarskiego od połowy XIV w. do lat dziewięćdziesiątych XX w. Głównym przedmiotem zainteresowania stało się jednak szkło artystyczne tworzone przez artystów wykształconych w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Oczy czasu. Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i w I poł. XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Celem wystawy jest zaprezentowanie ostatniego, fabrycznego i masowego okresu produkcji zegara mechanicznego. Na wystawie zgromadzono kilkaset zegarów, w tym wyroby dwóch największych fabryk dolnośląskich XIX i XX: Gustawa Beckera w Świebodzicach i braci Eppnerów w Srebrnej Górze.

Subskrybuje zawartość