SILESIA JESUITICA. KULTURA I SZTUKA ZAKONU JEZUITÓW NA ŚLĄSKU I W HRABSTWIE KŁODZKIM (1580-1776)

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Parafia OO. Jezuitów p.w. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu w dniach 6-8 X 2011 r. zorganizowali konferencję naukową pt. „SILESIA JESUITICA. KULTURA I SZTUKA ZAKONU JEZUITÓW NA ŚLĄSKU I W HRABSTWIE KŁODZKIM (1580-1776)”. W ramach konferencji pracownik Muzeum Ziemi Kłodzkiej Joanna Stoklasek-Michalak zaprezentowała referat pt. „Treści kontrreformacyjne późnobarokowej kazalnicy w kłodzkim kościele Jezuitów p.w. Wniebowzięcia NMP”.