Marianna Orańska a Ziemia Kłodzka

Marianna Orańska a Ziemia Kłodzka

Rok 2010, ogłoszony Rokiem Marianny Orańskiej, stał się okazją do podjęcia przez różnego rodzaju dolnośląskie instytucje szeregu działań promujących osobę królewny. Bardzo aktywnie włączyło się w te przedsięwzięcia kłodzkie muzeum, organizując sympozjum naukowe Marianna Orańska a ziemia kłodzka, przygotowując wystawę planszową, która prezentowała dokonania Marianny Orańskiej na ziemi kłodzkiej, jak również publikując materiały z sympozjum.

Wydana późną jesienią ubiegłego roku praca zawiera wszystkie wygłoszone podczas czerwcowego sympozjum referaty, a ich różnorodność, choć skromna ilościowo, uświadamia duże bogactwo wątków tematycznych związanych z osobą niderlandzkiej królewny.Publikację otwiera artykuł Krzysztofa Mazurskiego na temat osoby i dokonań Marianny Orańskiej, dalej Wojciech Ciężkowski pisze o związkach niderlandzkiej królewny z Lądkiem Zdrój, a Jerzy Organiściak podsumowuje działalność gospodarczą i charytatywną Marianny w rejonie Złotego Stoku. Kolejny artykuł, pióra Krystyny Oniszczuk-Awiżeń, prezentuje genezę huty w Stroniu Śląskim, której budowę finansowo wsparła Marianna Orańska, natomiast o wynikach kwerendy przeprowadzonej w archiwach krajowych i zagranicznych, które umożliwiają pełniejsze poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej Marianny na terenie ziemi kamienieckiej i kłodzkiej, jak również uzupełniają wiele ważnych wątków jej życiorysu, napisał Bartosz Grygorcewicz. Kolejny artykuł, autorstwa Adriany Mikołajczyk, dotyczy historii przechowywanych w Muzeum w Nysie portretów Marianny, a takżenależących do królewny wedut Hagi, zaś następny informuje okoncepcji zagospodarowania turystycznego Transgranicznego Szlaku Królewny Marianny Orańskiej, który ma upamiętnić jej życie i dokonania i stać się jedną z ciekawszych ofert turystycznych. Jego autorką jest Małgorzata Krajnik. Ostatni artykuł, wopracowaniu Janiny Piegzy reprezentującej Oddział PTTK w Międzygórzu,dotyczy powstania i organizacji cyklicznego Międzygórskiego Rajdu Marianny Orańskiej.

Mamy nadzieję, że publikacja, obok już istniejących, aczkolwiek dość rozproszonych materiałów, w istotny sposób uzupełni wątki dotyczące tak niezwykłej postaci jaką niewątpliwie była Marianna Orańska, córka Wilhelma I Orańskiego, króla Niderlandów, która część swego życia spędziła na terenie Dolnego Śląska, przyczyniając się znacznie do jego rozwoju.
 

Marianna Orańska a ziemia kłodzka. Materiały  z sympozjum zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 17 czerwca 2010 r. Red. Irena Klimaszewska. Kłodzko 2010, ss. 90, [20 s. il.], 15x21 cm.

Cena: 18zł