Europejskie Dni Dziedzictwa - Polski splot

15.09.2019 12:00
15.09.2019 17:00
EDD 2019

Zapraszamy na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Polski splot.

Kłodzkie splatanie tradycji

15 września 2019 r.

12.00 - 14.00 - Spacer historyczno-literacki - Śladami Żydów w Kłodzku

15.00 - 17.00 - Bo to się zwykle tak zaczyna - polsko-żydowskie karaoke z piosenkami z okresu 20lecia międzywojennego

 

wstęp wolny

 

Europejskie Dni Dziedzictwa– wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

 

_______________________________________________

English:

We invite you to the next edition of the European Heritage Days under the slogan of Polish weave.

Kłodzko weaving tradition.

September 15, 2019

12.00 - 14.00 - Historical and literary walk - In the footsteps of Jews in Kłodzko

15.00 - 17.00 - Because it usually begins this way - Polish-Jewish karaoke with songs from the interwar period

 

free entrance