„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 2011, nr 11

okladka_zeszyty_11.jpg

Zainteresowanych dziejami Kłodzczyny pragniemy zawiadomić, że właśnie ukazał się kolejny, 11. numer „Zeszytów”. Jak sądzimy będzie on ciekawą lekturą, zawiera bowiem materiał będący efektem prac badawczych nad dziejami Kłodzczyzny, poruszający  tematy, których brak w literaturze polskojęzycznej dotyczącej regionu kłodzkiego był bardzo wyraźny.

     Oto w artykule Mieczysławy Chmielewskiej pt. Średniowieczne instrumenty notarialne notariuszy publicznych związanych z Kłodzkiem (1395-1511) przeczytamy o notariuszach, świadczących swe usługi tutejszym instytucjom kościelnym i miejscowej ludności, i o sposobie uwierzytelnienia przez nich dokumentów, w postaci tzw. signum notariale.

Daniel Wojtucki, autor artykułu pt. Rzemiosło katowskie w nowożytnym Kłodzku, przygotował natomiast arcyciekawy materiał o kłodzkich katach. Dzięki archiwalnym penetracjom autora poznajemy przedstawicieli rodów katowskich, którzy służyli wymiarowi sprawiedliwości wypełniając orzeczenia miejscowych sądów, dbali  o higienę w mieście,  świadczyli też podstawowe usługi medyczne.

      Kolejny artykuł, pióra Arkadiusza Wojtyły, pt. Kłodzki kościół Franciszkanów-Reformatów i jego dobrodzieje w świetle kroniki konwentu prezentuje, opierając się na zachowanej do naszych czasów kronice zakonnej, liczne fundacje artystyczne wewnątrz i na zewnątrz kościoła i klasztoru, po których całkowicie już dzisiaj zniknął ślad.                

       O reformie katolickiej muzyki kościelnej, która rozpoczęła się w II połowie XIX w. i jej wpływie na liturgię w kościołach Kłodzczyzny przeczytamy dzięki Andrzejowi Prasałowi, który w artykule pt. Z dziejów cecylianizmu w hrabstwie kłodzkim zagadnienie to obszernie omówił, przedstawiając m.in. cele, organizację i działanie, powstałego w 1873 r., Stowarzyszenia Cecyliańskiego Hrabstwa Kłodzkiego.

        O tym, że od 1862 do 1924 r. w Lądku-Zdroju mieścił się warsztat budowy i modernizacji organów piszczałkowych, założony przez Josepha Luxa, dowiemy się po przeczytaniu artykułu  Macieja Batora. Jak się okazuje Joseph Lux, jak i jego syn Franz są wykonawcami znakomitej jakości i trwałości organów, które zachowały się w wielu kościołach Kłodzczyzny i do dziś służą liturgii.  Dalej  Przemysław Dominas opowiada o Gustawie Baugmarcie, który w latach 1867-1890 pełnił w Kłodzku funkcję powiatowego inspektora budowlanego, nadzorując m.in. budowę gmachów sądu w Kłodzku i Nowej Rudzie, a przyczynek Anny Franczukowskiej informuje o strojach noszonych przez mieszkańców hrabstwa kłodzkiego w II połowie XIX w.     

Z kolei w materiale Piotra Sroki przeczytamy o wczasach pracowniczych na ziemi kłodzkiej w latach 40. i 50. XX wieku, scentralizowanych pod szyldem FWP, a następny w kolejności artykuł - Łukasza Kasprzaka przypomni, jak  wyglądało  życie gospodarcze Krosnowic w pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu II wojny światowej. 

     W prezentowanym tomie możemy również zapoznać się z  odnalezionym w zasobie archiwum jezuickiego w Krakowie, najprawdopodobniej pochodzącym z Kłodzka, rysunkiem niezrealizowanego pomnika, mającego upamiętnić postać zmarłego generała Towarzystwa Jezusowego - Goswina Nickela, o czym informuje  Dariusz Galewski, a  tym, którzy szukają informacji o nowościach regionalnych, z pewnością ułatwi to, sporządzona przez Irenę Klimaszewską, krótka prezentacja wydanych w latach 2009-2010 publikacji.

    W dziale „Recenzje. Omówienia. Polemiki” znajdziemy też opinię Grzegorza Pisarskiego na temat, wydanej w 2010 r., publikacji Waldemara Brygiera i Tomasza Dudziaka pt. Ziemia Kłodzka. Przewodnik dla prawdziwego turysty oraz Grzegorza Garbicza i Krzysztofa Mazurskiego na temat  wydawanych w latach 1947-2006 przewodników turystycznych, przeanalizowanych przez autorów pod kątem  znajdujących się w nich treści dotyczących Kłodzka. W tej części tomu znalazł się też artykuł polemiczny Tomasza Przerwy do, zamieszczonego w poprzednim 10. numerze „Zeszytów”, artykułu Grzegorza Pisarskiego na temat komendantów twierdzy srebrnogórskiej oraz odpowiedź Grzegorza Pisarskiego na tę recenzję.

      Tradycyjnie na koniec periodyku zamieszczono obszerne, opracowane przez Barbarę Frydrych, sprawozdanie z dokonań Muzeum Ziemi Kłodzkiej za lata 2009-2010, a w dziale „Nekrologi” przypomniano sylwetki znanych i zasłużonych dla ziemi kłodzkiej osób, które pożegnaliśmy w ostatnim czasie.

Red. Irena Klimaszewska. Kłodzko 2011, ss. 287, 17x24 cm.

Cena: 28zł

ZałącznikRozmiar
zeszyty 11 spis treści cz. 1.jpg749.51 KB
zeszyty 11 spis treści cz. 2.jpg749.38 KB